Huisregels

Fanzone

omhoog
10 users have voted.

Respect en je gedragen zijn uiteraard een vanzelfsprekendheid, maar zo aan het begin van het seizoen is het goed om iedereen nog eens te wijzen op de huis- en gedragregels, zoals die van toepassing zijn bij onze vereniging. Deze zijn overigens in zijn geheel te vinden op deze website via menu - VV Tricht - Huis- en gedragsregels.

De belangrijktse huisregels (voor zover daar een "top 5" van te maken is):

Leden en bezoekers dienen zich te houden aan de wet. Zo is het verboden

  • Alcoholische dranken te consumeren indien men jonger is dan 18 jaar.

  • Alcoholische dranken te verstrekken aan personen jonger dan 18 jaar.

  • Drugs, lachgas, wapens en messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen dienen in het bezit te hebben.

  • Geweld, diefstallen en vernielingen te plegen.

  • Discriminatie, seksuele intimidatie en beledigingen (aantasting van iemands goede eer en naam) te plegen.

  • In het clubhuis/kantine, kamers, toiletten, hal/entree, kleedkamers te roken.