Uit de bestuurskamer

Fanzone

omhoog
7 users have voted.

Het nieuwe voetbalseizoen is inmiddels gestart, de eerste resultaten zijn bekend. De accommodatie (opstallen en velden) is op orde, de teams zijn ingedeeld, tenues zijn verzorgd, voetballen en overige accessoires zijn aangevuld, consumpties worden geserveerd en iedere week starten we met een schoon complex. De randvoorwaarden om te kunnen voetballen, ons statutaire hoofddoel, zijn hiermee gerealiseerd. Het is op zijn plaats om al onze vrijwilligers en sponsoren, zij die dit mogelijk hebben gemaakt en wekelijks mogelijk blijven maken, te bedanken.

Graag informeren wij u kort over onderwerpen waar het (deels nieuwe) bestuur zich sinds januari ’19 mee bezig heeft gehouden en bezighoudt.

Door het ontbreken van enerzijds een volledig en bevoegd bestuur en anderzijds een volledig bezette Technische Advies Commissie was het prioriteit om de verbintenissen van zowel de trainers van de A, B en JO-19 selectie als de verzorgers te bespreken en te continueren voor het huidige seizoen.

Om inzicht te krijgen in de toenmalige onrust binnen de vereniging is er ruimschoots de tijd genomen voor gesprekken met diverse leden, uit alle geledingen binnen de club. Het was belangrijk de rijen te sluiten. Het was goed en plezierig, dat dit door alle betrokkenen werd onderschreven. Ondertussen waren de voorbereidingen voor het 75-jarig jubileum in volle gang. Een feest dat, en dat zult u beamen, als zeer geslaagd mag worden gezien met diverse activiteiten voor elk wat wils, een receptie, een feestavond en een prachtig internationaal Gijpo JO-9 toernooi. Laten we ook niet vergeten, dat wij in deze periode ook een nieuw entreehok aan ons complex mochten toevoegen.

De zomerstop werd benut voor het groot onderhoud van de velden en werd er druk onderhandeld met de gemeente West Betuwe over de deelrenovatie van het kunstgrasveld. Op dit moment wordt het onderhoud van de grasvelden geteisterd door een maaimachine die kuren vertoond en een verstopt drainage systeem. Het behoeft geen toelichting dat beide onderwerpen hoog op de agenda staan en dat er aan gewerkt wordt.

Gelukkig werd het bestuur op het voetbaltechnische vlak bijgestaan door enkele interim TAC leden en het jeugdbestuur. Zij hebben zorg gedragen voor de indelingen van de diverse teams en de trainers/leiders bijgestaan. Een stevige, tijdrovende klus. Zeker mede door de komst van ongeveer 20 nieuwe spelende senioren leden, selectievoetbal waardig, tot uiting gekomen in het “nieuwe” 3e elftal. De pensionado’s beleven reeds geruime tijd wekelijks plezier bij het walking football en bovendien heeft de uitbreiding in diversiteit geleid tot een groep 35+ en 45+ plussers met 7 tegen 7 voetbal.

Er is aandacht voor de relatie met andere verenigingen, gemeente en KNVB. Er is ook aandacht voor veiligheid. VV Tricht wil een veilige voetbalvereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen zich op plezierige wijze met voetbal kan bezighouden. De vereniging wil er alles aan doen om zaken als pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen. Maar stel nu dat …. Hier is in het voorjaar een vertrouwenspersoon voor aangesteld.
De vertrouwenspersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag.

  

Afgelopen week heeft er een brainstorm sessie plaatsgevonden met bar- keukenvrijwilligers. Hierbij zijn ideeën over bijvoorbeeld de personele bezetting, assortiment, kassasysteem en pinautomaat, uitgewisseld en besproken. Kleine praktische zaken zullen hierbij snel worden opgepakt, op andere zullen we even moeten wachten. Deze vragen uitzoekwerk en aanvullend overleg.

Morgen, zaterdag 19 oktober vindt in de kantine de officiële aftrap plaats van de COOP voetbalplaatjes actie. COOP vestigingsmanager Erik van Rustenhoven zal aan de spelers van de JO9-3 de eerste boeken overhandigen.
Vanaf maandag 21 oktober a.s. kan er gedurende 8 weken worden gespaard bij COOP Geldermalsen. Een prachtig sponsorinitiatief, dat helaas werd overschaduwd door het overlijden van Jan van Arkel.

Met de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering voor de deur kunnen we spreken van “never a dull moment”, er is altijd iets te doen. Er loopt inmiddels een project over energiebesparing en duurzaamheid in samenwerking met de Groene Club. Voor een op te richten Raad van Advies zijn er gesprekken geweest met gegadigden. Er bestaan vooralsnog verschillen van mening tussen bestuur en de potentiele raad over de invulling, het takenpakket, de bevoegdheden. Afwachten of en hoe dit vervolg krijgt.

Verder gaat het bestuur zich buigen over de organisatiestructuur, gewenste samenstelling bestuur en commissies, het in kaart brengen van vacatures. Daarnaast het wegen en uitwerken van tips, ideeën en aanbevelingen van u, de leden. Het zorgen voor een veilige sportomgeving & VOG (verklaring omtrent gedrag) en niet te vergeten een nieuwe beleidsplan (voetbaltechnisch via TAC en bestuurlijk). Het huidige beleidsplan loopt immers aan het einde van dit seizoen af. Communicatie mag in dit opzicht ook niet vergeten worden.

U begrijpt, dat het bestuur achter de schermen op vele fronten bezig is voor de club.